Naše tímy

Brand
Viac o tíme
Business Analytici
Viac o tíme
Dáta Analytici
Viac o tíme
Financie
Viac o tíme
Legal, Compliance, Fraud
Viac o tíme
Management & Admin
Viac o tíme
Marketing
Viac o tíme
Predajná sieť
Viac o tíme
Produkt Management
Viac o tíme
Projekty & Procesy
Viac o tíme
R&D/Technológie
Viac o tíme
Sportsbook
Viac o tíme
Zákaznícky servis & Hotline
Viac o tíme