Naše hodnoty a princípy správania sa

Nasledujúce hodnoty spoločnosti a spôsoby správania sa vyjadrujú to, ako chceme dosiahnuť naše strategické ciele; sú to princípy, za ktorými si stojíme a prostredníctvom ktorých riadime naše tímy, ale tiež sú to pravidlá, na základe ktorých každý deň konáme.

Naše hodnoty

Jeden tím

Spolupracujeme a hráme za jeden tím.

 • Spoločne zdieľame našu víziu, ciele a know-how.
 • Komunikujeme medzi sebou otvorene.
 • Zvažujeme názory druhých.
 • Profitujeme zo spolupráce rôznorodých „cross-funkčných“ tímov.
 • Spoločne si užívame ako prácu, tak zábavu.
 • Vieme, že ako jeden tím dokážeme viac.
 • Neizolujeme sa.
 • Nehanbíme sa požiadať druhých o pomoc.
 • Nezabúdame, že tím je silnejší ako jednotlivec.

Zákazník na prvom mieste

Zákaznícku skúsenosť máme ako na pamäti, tak v srdci.

 • K našim zákazníkom sa chováme zodpovedne.
 • Zákazníkov vždy ochotne počúvame a poskytujeme im odpoveď.
 • K zákazníkom pristupujeme férovo a s rešpektom.
 • Obchodné rozhodnutia robíme s ohľadom na našich zákazníkov.
 • So zákazníkmi si budujeme dlhodobý vzťah.
 • Vždy dbáme na lokálne potreby našich zákazníkov.
 • Nejednáme proti záujmu našich zákazníkov.
 • Požiadavky našich zákazníkov neignorujeme.
 • V prístupe k zákazníkom nie sme arogantní a nezdvorilí.

Excelentnosť

Nepretržite sa snažíme o vyšší štandard a kvalitu.

 • Snažíme sa o kontinuálne zlepšovanie.
 • Proaktívne zdieľame najlepšie skúsenosti z praxe.
 • Pozitívnym zmenám a otvorenému mysleniu vychádzame v ústrety.
 • Vieme robiť veci jednoduchšie.
 • Kontinuálne meriame svoj úspech.
 • Dodržiavame časové termíny.
 • Nejednáme náhodne.
 • Neodmietame zmenu k lepšiemu.
 • Nekomplikujeme veci zbytočne.

Inovácie

Ideme v ústrety inšpirácii a kreativite.

 • Podporujeme nové a kreatívne myšlienky, prístupy a riešenia.
 • Podnecujeme v sebe vlastnú zvedavosť.
 • Proaktívne vyhľadávame nové know-how, uplatniteľné v našom businesse.
 • Už objavené „prijímame“ s hrdosťou.
 • Pri rozhodovaní zvažujeme patričné riziko.
 • Prekonávame zabehnuté spôsoby zmýšľania.
 • Neodolávame možným zlepšeniam.
 • Nezostávame v presvedčení, že vieme všetko.
 • Nestrieľame bez zamerania.

Zodpovednosť

Vo svojich rolách konáme ako vlastníci.

 • Za svoje výsledky prijímame zodpovednosť.
 • Rozumieme svojim prioritám.
 • Ťažkosti riešime proaktívne,
 • aby sme predišli prípadným problémom.
 • Máme dostatočné právomoci jednať.
 • Sme kompetentní vo vlastných agendách.
 • Sústredíme sa na efektivitu finálneho riešenia.
 • Nedávame prázdne sľuby.
 • Mikro-management u nás nemá miesto.
 • Neskrývame problémy a ťažkosti.

Nadšenie

Nadšenie nás sprevádza všetkým, čo robíme.

 • Aktívne riadime náš úspech.
 • Posúvame vlastné limity a nevadí nám urobiť pár krokov naviac.
 • Meniť status quo je pre nás výzvou.
 • Sme pyšní na našu značku a produkty, ktoré ponúkame.
 • Inšpirujeme a podnecujeme druhých.
 • Myslíme pozitívne a vo veľkom, a rovnako tak jednáme.
 • Potom, čo zavŕšime svoju prácu, nezabúdame oslavovať naše úspechy.
 • Neprikláňame sa automaticky k najrýchlejšiemu riešeniu.
 • Nie sme jedovatí.

Úprimnosť a rešpekt

Správame sa k sebe čestne a s rešpektom.

 • Poskytujeme i vyžadujeme úprimnú a konštruktívnu spätnú väzbu.
 • Podnecujeme sa navzájom k vyjadrovaniu názoru, i k počúvaniu.
 • Diskutujeme, ale akonáhle dôjde k rozhodnutiu, sme schopní sa k nemu zaviazať.
 • Veríme v odbornosť svojich kolegov.
 • Jednáme transparentne.
 • Rešpektujeme individuálne i kultúrne odlišnosti.
 • Nevyhýbame sa náročným diskusiám.
 • Skryté politiky a postranné zámery u nás nemajú miesto.
 • Neohovárame sa za chrbtom.