CSR aktivity

NAŠE MESTO

V rámci spoločnosti sa snažíme do každej aktivity zapojiť aj kus dobrého skutku, pomoci potrebným a správať sa zodpovedne či už k životnému prostrediu, alebo k jednotlivcom. Príkladom podobnej aktivity je účasť na aktivite Naše Mesto, kde sme si vybrali organizáciu IKlub, ktorá pôsobí ako voľnočasové centrum pre deti a mládež, a poskytuje pomoc a poradenskú službu pri riešení rodinných problémov. Naši zamestnanci, ktorí sa na daný deň stali dobrovoľníkmi a pomáhali čistiť breh blízkeho potoka, aby tam deti mohli chytať ryby, tráviť čas pri vode, pestovať vŕby a potom z nich vyrábať košíky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAMIENOK

Už tradične podporujeme neziskovú organizáciu Plamienok, celý výťažok z vianočnej tomboly, vyzbieraný od zamestnancov, následne spoločnosť zdvojnásobí a daruje deťom, aby mohli tieto pekné sviatky stráviť v kruhu najbližších.

SLOBODA ZVIERAT

Minulý rok sme pomohli v čase Vianoc aj zvieratkám v organizácii Sloboda zvierat. Vyzbierali sme staré deky, krmivo, peniažky na pomoc a spríjemnenie sviatkov zvieratkám v tomto útulku.

 

 

 

 

 

 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

Nakoľko nám po rekonštrukcii spoločných priestorov a kancelárií v bratislavskej centrále zostal skladom nepotrebný nábytok, rozhodli sme sa podporiť vďačných príjemcov – Záchrannú službu Bratislavy https://emergency-ba.sk/. Pre nás už neužitočný nábytok tak dostal nový domov. Záchrannej službe sme už druhýkrát pomohli vybaviť kancelárie vyradeným nábytkom, aby ich práca, ktorá má veľký zmysel, mohla byť vykonávaná pohodlnejšie a v príjemnom prostredí.

 

 

 

 

 

 

Aktivít a možností je pred nami ešte mnoho a tešíme sa, že naši zamestnanci sú otvorení a ochotní pomáhať, podporovať a prispievať k dobrým a zodpovedným skutkom.