Kontakt

sk_hq

FORTUNA SK a.s.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

IČO: 00 684 881
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 123/B

https://www.ifortuna.sk

Korešpondenčná adresa
FORTUNA SK a.s.
P.O.BOX 184,
850 00 Bratislava 5

Infolinka
Tel: +421 2 5788 4290
po-ne: 8:00-20:00 hod.

V rámci každého výberového procesu zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje spôsobom a v rozsahu bližšie určenom v oznámení o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie týkajúce sa rozsahu a povahy spracovania osobných údajov, rozsahu vašich práv a spôsobu, akým ich môžete uplatniť.

Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Bližšie informácie o spôsobe spracovania osobných údajov nájdete tu.