Späť na Blog

Blog

Úspešné spustenie nového finančného benefitu

Naši zamestnanci nás odteraz môžu požiadať o nový finančný benefit vo forme príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Kolegovia sa môžu samostatne rozhodnúť, v akej správcovskej spoločnosti si doplnkové dôchodkové sporenie založia a aký fond je pre nich najvýhodnejší. V prípade záujmu o odborné poradenstvo môžu kolegovia využiť služby našich kontaktných osôb, ktoré im poradia pri výbere vhodnej DDS a konkrétneho fondu pri uzatvorení zmluvy. Ako zamestnávateľ prispievame našim kolegom 1% z ich vymeriavacieho základu. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie sme do nášho portfólia zaradili aj na základe získanej spätnej väzby od našich kolegov, ktorí prejavovali záujem o tento typ benefitu. V tejto súvislosti organizujeme v našej spoločnosti každoročný prieskum zamestnaneckých benefitov, v rámci ktorého zisťujeme spokojnosť s našimi benefitmi v našej spoločnosti a získavame návrhy a komentáre od našich kolegov za účelom skvalitnenia poskytovaných benefitov.

Tím: HR