Späť na Blog

Blog

Ponožková výzva vo FORTUNE

Rozhodli sme sa spoločne zapojiť do ponožkovej výzvy, ktorá oslavuje ľudskú jedinečnosť.

V nedeľu, 21. marca sme oslavovali Svetový deň Downovho syndrómu. Počas tohto dňa mohli naši zamestnanci prejaviť svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom  prostredníctvom Ponožkovej výzvy. Hlavným zmyslom tejto aktivity je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili. Výzva predstavuje aj podporu rodín, ktoré sa s láskou a porozumením starajú o deti s DS a organizácie, ktoré sa im venujú.

Našu solidaritu sme prejavili obutím dvoch odlišných ponožiek a zazdieľaním fotografií na našich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva. Okrem tejto podpory mohli zamestnanci podporiť aj rôzne organizácie, ktoré sa venujú odbornej činnosti a práci s ľuďmi s Downovým syndrómom. Sme veľmi radi, že sa táto výzva stretla s pozitívnymi ohlasmi a spoločne sme mohli prispieť k zvýšeniu informovanosti v našej spoločnosti.

Tím: HR